Η Προσέγγισή μου

Είμαι Ψυχολόγος και η Ψυχοθεραπευτική μου εμπειρία βασίζεται στην Προσωποκεντρική & Focusing Βιωματική Προσέγγιση (www.focusing.org, www.focusing.gr)

 

Η καρδιά της προσέγγισης με δύο λόγια...

 

Η καρδιά της θεραπευτικής σχέσης ξεκινά από το κλίμα της εμπιστοσύνης και του σεβασμού που χτίζεται ανάμεσα στον πελάτη και τον θεραπευτή μέσα από τις 3 συνθήκες (της ενσυναίσθησης, της άνευ όρων αποδοχής και της αυθεντικότητας) και την ουσιαστική παρουσία του θεραπευτή, ο οποίος διευκολύνει τον πελάτη να “ακούσει” τον εαυτό του και τις ανάγκες του.

 

Η θεραπευτική σχέση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Προσωποκεντρικής προσέγγισης εμπλουτίζεται μέσα από την συνάντηση με το  Focusing ή αλλιώς την Διαδικασία Εστίασης, η οποία έρχεται να μας διδάξει ότι η αλλαγή είναι εφικτή, αν μάθουμε να ακούμε το σώμα μας μέσα από την “βιωμένη αίσθηση”, δηλαδή την αίσθηση που έχει το σώμα μας για κάθε εμπειρία ή κατάσταση που ζούμε.

 

Τόσο στην δουλειά μου με τους ενήλικες, τους γονείς ή/και τους εφήβους, ο ρόλος μου είναι να είμαι παρούσα και να συνοδεύω μέσα από την ενεργητική ακρόαση το άτομο υιοθετώντας μια στάση εμπιστοσύνης απέναντι στην διαδικασία του, σε αντίθεση με το μοντέλο όπου ο θεραπευτής είναι η "αυθεντία".

 

Όπως η Ψυχοθεραπεία δεν είναι πανάκεια για όλους, έτσι και ο τρόπος δουλειάς μου δεν είναι συμβατός με όλους τους ανθρώπους. Αν αισθάνεσαι όμως ότι αυτή η στάση παρουσίας και θεραπευτικής παρέμβασης σου ταιριάζει, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι είσαι στην σωστή προσέγγιση.

Eugene Gendlin
Eugene Gendlin

Carl Rogers
Carl Rogers

Carl Rogers
Carl Rogers

Eugene Gendlin
Eugene Gendlin

1/5